• P 
  • P 
  • referenta/ka pro oblast ekonomiky oddělení zdravotní péče a ekonomiky odboru zdr 

referenta/ka pro oblast ekonomiky oddělení zdravotní péče a ekonomiky odboru zdr

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj
Cejl 530
Brno

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
referenta/referentky pro oblast ekonomiky oddělení zdravotní péče a ekonomiky odboru zdravotnictví
Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.
Termín nástupu: 1. 1. 2020 - dle dohody
Charakteristika vykonávané práce:
Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků, kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití, kontrola podkladů k žádostem o dotace z rozpočtu JMK, samostatně vykonává agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu nebo územního samosprávného celku, provádí metodickou a konzultační činnost v oblasti zdravotnictví ve vztahu k příspěvkovým organizacím a příjemcům finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje, spolupráce na projektové činnosti odboru.
Kontaktní pracovník: PhDr. Jarmila Pavlíková, pověřena vedením odboru zdravotnictví, telefon 541 652 174.
Požadujeme:
˘ potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
˘ studijní obor: nejlépe ekonomika, veřejná správa
˘ znalost příslušné legislativy: zákon o krajích; zákon o krajích, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o finanční kontrole ve veřejné správě
˘ zvláštní odborná způsob

odpovědět
referenta/ka pro oblast ekonomiky oddělení zdravotní péče a ekonomiky odboru zdr
Kontaktní osoba: Vedoucí KOC Bc. Aleš Staněk,
Telefon: 541 658 903
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Jihomoravský kraj