• P 
  • P 
  • Ekonom/ka - účetní 

Ekonom/ka - účetní

Zaměstnavatel: Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace
Návojná 100

Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení pracovního místa:

Ekonom – účetní

Charakteristika pracovního místa:

- Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a
rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o
výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
- Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými
místy. Sledování, projednávání a zúčtování plnění rozpočtu s rozpočtovým orgánem.
- Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a
stanovení návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových
změn.
- Výpočet platu, zajišťování výplaty, zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění
poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování
agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a
zdravotní pojištění.
- Vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání
a uzavírání a sestavování účetního rozvrhu.
- Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola
čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.
- Zajišťování styku s bankou.
- Řádné vedení účetní agendy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a dalších právních norem souvisejících s pracovní činností.
- Zpracování finančních plánů a rozpočtů společnosti
- Koordinace ekonomického úseku a jeho efektivního chodu

Kvalif

odpovědět
Ekonom/ka - účetní
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Zlínský kraj