• P 
  • P 
  • Finanční manažer/ka 

Finanční manažer/ka

Zaměstnavatel: Mechel Service Stahlhandel Czech Republic s.r.o.
Pardubice
Pardubice

Popis pozice
1.Tvorba P&L (PPSTiP) (ukazatele tržeb na straně příjmů, odhady nákladů: obchodní a administrativní náklady, ostatní náklady, výpočet provozního a čistého zisku, krátkodobé a dlouhodobé prognózy):
Rozpočtování, ekonomické analýzy;
Finanční plánování (rozpočty, prognózy, reporting)
Kontrola plnění rozpočtu;
Analýza finanční a ekonomické činnosti podniku (dynamika ukazatelů účetního výkaznictví o výsledcích finanční a ekonomické činnosti podniku, tržby za služby, odhady nákladů);
Analýza příjmů a výdajů podle rozpočtových položek;
Zodpovědnost za finanční plány, rozpočty a analýzy, vedení účetnictví a daní, kontrola, výkaznictví, dodržování zákonů a předpisů.
2.Tvorba CF (DDS):
Tvorba rozpočtu DDS, kontrola realizace, Plan-Fact, psaní analytických poznámek k realizaci;
Sledování žádostí o platbu, vytváření registru plateb;
Plánování peněžních toků;
Stanovení postupu při placení závazků. Denní tvorba účtů a jejich úhrada.
3. Plánování splátkového kalendáře do měsíce, sledování plateb
4. Kontrola nákladů, finanční kontrola (účtenky, smlouvy, zásoby, obrat materiálu)
5. Samostatná příprava jednotlivých částí účetní závěrky dle IFRS (IFRS);
6. Organizace interakce s bankami, daňovými službami, právnickými osobami. leasingové společnosti pro rozvoj podniku, v souladu s vnitřními předpisy společnosti;
7. Zodpovědnost za finanční plány, rozpočty a analýzy, vedení účetnictví a daní, kontrola, výkaznictví, dodržování zákonů a předpisů;
8. Kontrola čerpání finančních prostředků schválených položkově na aktuální měsíc;
9. Sledování realizace zadávacích řízení s přihlédnutí

odpovědět
Finanční manažer/ka
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj