• P 
  • P 
  • REFERENT/REFERENTKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

REFERENT/REFERENTKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Zaměstnavatel: Město Jablunkov
Dukelská 144

TŘ z:18/4/2024
Požadujeme:
- splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost (kvalifikační požadavky
vzdělání a praxe dle stavebního zákona - § 24):
- autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování
nebo bez specifikace oboru (z.č. 360/1992 Sb.) nebo
- vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování (dle Usnesení představenstva ČKA č. 1/PŘ/AR/2024) a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu
územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen „odpovídající práce“) nebo
- vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní
plánování (dle Usnesení představenstva ČKA č. 1/PŘ/AR/2024) nebo vysokoškolské
vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe, nebo
- vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním,
jejichž seznam určí ministerstvo prováděcím právním předpisem, a nejméně 3 roky
odpovídající praxe.
- držitel osvědčení zvláštní odborné způsobilosti splňující požadavky dle § 189 odst. 3 stavebního zákona
V případě absence zákonem stanovené praxe podmínka splnění předepsané praxe
nejpozději do 3 let dle § 24 odst. 4 stavebního zákona.
POZN.: Vzhledem ke skutečnosti, že od 1.7.2024 bude účinný nový stavební zákon č.
283/2021 Sb,, který přinese i mírně upravené kvalifikační požadavky pro územně plánovací
činnost, výhodou může být i splnění požadavků dle nového stavebního zákona.
* předpokládá se:
- znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon včetně jeho prováděcích vyhlášek
- znalost správního řízení a schopnost jeho správné aplikace v

odpovědět
REFERENT/REFERENTKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj